Casus: HR Business Partner B2B en marketing

Deze opdracht richtte zich op alle relevante HR onderwerpen voor het leiderschapsteam. Daarnaast coachte de interimmer 4 HR adviseurs. Speciale taak was de ondersteuning van het transformatieteam Lean six sigma. De opdracht was in het kader van vervanging bij zwangerschap. 

Ook in deze opdracht werken onze interimmers op basis van vertalen van organisatie strategie naar HR strategie en de daaruit volgende operationele keuzes en acties.

Onze benadering van HR rollen en taken is gebaseerd op het HR model van Ulrich.