Skip to main content
  • Frisse kijk teamwerk
  • Een doordachte beweging van HR strategie naar uitvoering
  • Leren met impact en resultaat
  • pi-People love talent
  • Door coaching weet ik wat ik wil

HR en Organisatie strategie

Casus: HR volgt organisatie herstructurering

De immigratie en naturalisatie dienst (IND) heeft door de enorme toevloed van asiel aanvragen en herziening van asiel aanvraag uitkomsten, een periode gekend waarin er grote achterstanden ontstonden in de afhandeling van asielzaken. Dat trok een grote wissel niet alleen op de voortgang van het asielproces maar ook op de werkdruk bij medewerkers en de effienctie van de organsiatie. Er werd een vernieuwd primair proces voorgesteld om de grote hoeveelheden aanvragen te kunnen verwerken. Uiteraard had die verandering gevolgen voor het personeel en de HR functie.

Een van onze consultants werd betrokken bij het in kaart brengen van de gevolgen voor HR van de veranderingen in het primaire proces van de organisatie. Het vernieuwingsprogramma werd bekend als IND bij de Tijd. De HR veranderingen werden in kaart gebracht en uitgewerkt in het kaderstellend programma 'kaderstellend project personeelsontwikkeling'. Niet alleen de gevoglen voor personeel werden in kaart gebracht maar ook werd een bijdrage geleverd aan de vernieuwing van organisatie processen en de te kiezen benadering van het veranderproces. 

In deze presentatie vind je de aanpak op hoofdlijnen