Skip to main content
  • Frisse kijk teamwerk
  • Een doordachte beweging van HR strategie naar uitvoering
  • Leren met impact en resultaat
  • pi-People love talent
  • Door coaching weet ik wat ik wil

Herstructurering Rift Valley Railways in Kenia en Oeganda

Casus: onderzoek naar diversiteit bij Yacht

Yacht is de grootste dienstverlener op het gebied van detachering in Nederland. Om ook in een veranderende samenleving relevant te blijven, wilde directie aandacht voor diversiteit in de organisatie. Zowel wat betreft de medewerkers als het imago. Onze consultant heeft op een succesvolle manier bijgedragen aan dit project.

Allereerst is kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan. Op basis van een definitie van diversiteit zijn diverse diepte-interviews gehouden met senior management. Daarnaast is gekeken naar de cijfers voor wat betreft representativiteit binnen de organisatie in vergelijking met de samenstelling van de bevolking. De conclusies en aanbevelingen zijn uiteindelijk gepresenteerd aan de directie. 

Een van de aanbevelingen was om de diversiteits doelstellingen te vertalen naar het marketing en communicatiebeleid. 

Meer informatie

diversiteit yacht